Пластична хірургія без шкоди для бюджету: ринопластика в Україні чи за кордоном?

Ринопластика — одна з найпопулярніших пластичних операцій у світі. Наприклад, в Європі вона вже багато років користується майже таким самим високим попитом, як збільшення грудей або ліпосакція. І це не дивно: нова форма носа здатна радикально змінити зовнішній вигляд, зробивши обличчя більш привабливим і гармонійним на вигляд.

Мета ринопластики

Люди замислюються про ринопластику з різних причин. Зокрема, ця процедура здатна вирішити важливі естетичні проблеми, такі як:
· наявність горбинки;
· незадовільна висота або ширина носової кістки;
· асиметрія крил носа;
· надто широкі або вузькі ніздрі;
· небажана форма кінчика носа.

Крім естетичних поліпшень, ринопластика здатна усунути наслідки перелому носа і вирішити проблему обмеженого дихання, спровокованого викривленими перегородками або поліпами.

Ринопластика допомагає зробити людину більш привабливою, підвищити самооцінку і поліпшити якість життя, але робота з носом, як і будь-яка інша операція, пов’язана з певними незручностями. Зазвичай цей список включає тривалий період реабілітації, синці, набряк обличчя, біль, а іноді й несподівані результати. До того ж, така операція досить дорога, оскільки вимагає високого рівня професіоналізму хірурга та іншого медичного персоналу.

Чи можна заощадити на ринопластиці?

У спробі заощадити, деякі люди йдуть на ризик, вибираючи недорогі, але сумнівні клініки, де операція може бути здійснена не дуже досвідченим хірургом. Це досить не розумне рішення, тому що погано зроблена ринопластика, найімовірніше, створить ряд проблем у вигляді побічних ефектів. А також спровокує занадто довгий період реабілітації. Не виключено, що в кінці кінців, пройшовши всі випробування, ви просто залишитеся незадоволені результатом, тому що він буде значно гіршим, ніж «вихідний варіант». Іншими словами, спроба заощадити, навпаки, призведе до ще більших витрат на вторинну операцію та відновлення.

І все-таки якісно скорегувати ніс без шкоди для бюджету – реально. Справа в тому, що в країнах з низькими витратами на проживання ціни на косметичні процедури та ліки зазвичай значно нижче, ніж в США і ЄС. У той же час, в багатьох таких країнах, наприклад, в Україні, якість медичної підготовки, рівень майстерності лікарів та сервісу у клініках такі ж високі, як за кордоном.

Україна як місце проведення пластичної хірургії

В українських приватних медичних клініках, таких як MedCity в Києві, ви можете отримати доступну операцію по ринопластиці та бути впевненими в найкращих кінцевих результатах. Загальна вартість всього процесу, включаючи підготовку, консультації та проживання, буде значно нижче, ніж в США або ЄС. Більш того, в Україні помірний клімат, тому період реабілітації не буде ускладнений занадто жаркою або занадто вологою погодою, як, наприклад, в Туреччині чи Таїланді.

Професіоналізм хірургів та спектр послуг клініки MedCity досить широкий — від корекції носа до септопластики і видалення спинного горба. Також потрібно підкреслити, що фахівці клініки використовують у своїй роботі передові лазерні технології. Цей досвід підтверджується відгуками сотень щасливих клієнтів та їх успішними перетвореннями.

Весь час, поки ви перебуваєте в Україні (з моменту розміщення та початкових консультацій до лікування та догляду після операції), уважний персонал клініки буде супроводжувати вас, забезпечуючи комфортне перебування. Ви можете бути впевнені,що результати перевищать ваші найбільші очікування!

High-Quality Plastic Surgery on Budget: Getting Rhinoplasty Abroad

Rhinoplasty has always been one of the most popular plastic surgeries all over the world. For example, in EU, it remains the most frequent plastic surgery along with breasts augmentation and liposuction. And that’s a little wonder: a new nose shape may change the overall look drastically, making your face more attractive and balanced.

Rhinoplasty goals

People think of getting rhinoplasty for different reasons. In particular, this procedure is able to solve many aesthetic issues including:
● dorsal hump;
● too flat or too wide nasal dorsum;
● too long, too short, or too big nose tip;
● too wide or too narrow nostrils;
● asymmetry or otherwise undesirable nose shape, and more.

On top of that, apart from aesthetic improvements, the nose plastic surgery is able to eliminate consequences of breaking the nose and even constrained breathing, associated with a crooked septum, polyps, and other conditions.

However, despite all the amazing promises as for beauty transformation and quality of life improvement, nose job just like any other surgery is associated with certain inconveniences. These include relatively long rehabilitation period, bruises, face swelling, pain, and, at times, unexpected results. What is more, this surgery may be quite costly, as it requires a high level of proficiency of the surgeon and other medical personnel.

Is it Possible to Save on Rhinoplasty?

Trying to save, some people may choose to get a surgery in a low-cost, questionable clinic, where the procedure may be performed by an inexperienced surgeon. This is far from being a wise decision. Poorly performed nose surgery is more likely to end up with tons of side-effects, the prolonged recovery period, and even the result that is actually worse than the initial situation. In this case, what was meant to be a thrifty choice leads to even bigger consequent spending on secondary operations and rehabilitation.

Luckily, there is one sure way to actually get a nose of your dreams on budget. And this is rhinoplasty abroad. The thing is that in the countries with overall lower living costs, beauty medicine procedures prices are usually significantly lower than in the USA and EU. At the same time, in countries like Ukraine quality of medical training, therefore, surgeons’ proficiency and service level are just as high.

Ukraine as Plastic Surgery Destination

In Ukrainian private medical clinics like Kiev’s MedCity, you may get affordable rhinoplasty surgery (nose job) and be sure of the best possible end results. The total price of the whole process, including preparations, consultations, and accommodation, will be lower than what you may expect to pay in the USA or EU. What is more, Ukraine has a mild climate, so the rehabilitation period won’t be complicated by too hot or too wet weather like it would be, for example, in Turkey or Thailand.

Speaking of MedCity, the surgeons of this clinic are proficient in all types of nose jobs, including classic surgeries like nose tip reshaping, septoplasty, and dorsal hump removal, as well as advanced laser procedures. This experience is backed by hundreds of happy customers and their successful transformations in their portfolios.
Careful and attentive staff will guide you through the whole process of getting plastic surgery in a foreign country to make it seamless and comfortable, from accommodation and initial consultation to post-surgery care and treatment. You may expect the well-planned procedures and results that exceed your biggest expectations!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *